| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Overa dokumenata
Overa punomoćja u vezi sa nekretninama u R.Srbiji i overa naslednih izjava

Obaveštavamo građane da je usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl.glasnik RS” br.18/2020 od 03. marta 2020. godine)  dovelo do izmena u primeni javnobeležničkih propisa u diplomatsko-konzularnom predstavništvu prilikom overe isprava u vezi sa nepokretnostima i naslednim izjavama u Republici Srbiji.
U skladu sa navedenim, obaveštavamo o izmenama koje se odnose na overe dokumenata u vezi sa nepokretnostima:
1. Punomoćje kojim se ovlašćuje lice (punomoćnik) da zaključi ugovor o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji se više ne sačinjava u formi javnobeležničkog zapisa ili u formi potvrđene (solemnizovane) isprave. Dovoljna je overa potpisa davaoca punomoćja.
2. Punomoćje kojim se ovlašćuje lice (punomoćnik) da zaključi ugovor o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji se može potpisati pred nadležnim inostranim organom i isto tako mora biti propisno legalizovano (Apostille overa)
3. Saglasnost trećeg lica za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti u Repubici Srbiji se više ne sačinjava u formi potvrđene (solemnizovane) isprave. Dovoljna je overa potpisa davaoca saglasnosti.

Izmene koje se odnose na overe dokumenata u vezi sa naslednim pravima:

1. Nasledna izjava kojom se naslednik prihvata nasleđa se više ne sačinjava u formi potvrđene (solemnizovane) isprave.Dovoljna je overa potpisa davaoca izjave;
2. Nasledna izjava kojom se naslednik prihvata nasleđa i istovremeno ustupa u korist drugog naslednika, odnosno izjava kojom se naslednik odriče nasledstva u korist drugog naslednika, kao i u slučajevima negativne nasledne izjave (odricanja od nasleđa ostavioca) mora biti sačinjena u formi potvrđene (solemnizovane) isprave;
3. Punomoćje kojim se ovlašćuje lice da u ime davaoca da naslednu izjavu, bez obzira da li se prihvata ili odriče, se više ne sačinjava u formi potvrđene (soleminzovane) isprave. Dovoljna je overa potpisa davaoca ovlašćenja.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari