| |     ћирилица | english  
Naslovna
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD

WASHINGTON, DC

Embassy of the Republic of Serbia
2233 Wisconsin Ave NW, Suite 410
Washington, DC 20007
Tel: (202) 332 0333 lokali: 203, 204
Fax: (202) 332 5974

sajt: http://www.washington.mfa.gov.rs/

e-mail: consular@serbiaembusa.org 

Alabama, Arkansas, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia.


NEW YORK, NY

Consulate General of the Republic of Serbia
62 West 45th Street, 7 Floor

New York, NY 10036

Tel: (212) 596 4241

Fax: (212) 596 4363 

sajt: http://www.serbiaconsulatenyc.com

E-mail: office@serbiaconsulatenyc.com 

Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, Vermont, Virgin Islands.
 

CHICAGO, IL

Consulate General of the Republic of Serbia
201 East Ohio Street, Suite 200
Chicago, IL 60611
Tel: (312) 670 6707

Fax: (312) 670 6787

sajt: www.chicago.mfa.gov.rs

e-mail: info@scgchicago.org

Alaska, Arizona, California, Colorado, Guam, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari