| |     ћирилица | english  
Naslovna
Vojna obaveza

Vojna obaveza

Regulisanje vojne obaveze

Služenje vojnog roka

OBAVEZE VOJNIH OBVEZNIKA KOJI BORAVE U INOSTRANSTVU

Lica koja borave u inostranstvu podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju. Uvođenjem u vojnu evidenciju vojni obveznik je regulisao vojnu obavezu.

U cilju regulisanja vojne obaveze, u vojnu evidenciju Ambasade uvodi se:

• lice koje stalno boravi u inostranstvu, u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina, kao i lice starijeg godišta koje iz bilo kojeg razloga nije uvedeno u vojnu evidenciju.

• lice koje je otputovalo u inostranstvo na boravak duži od jedne godine. To lice je dužno da se u roku od 30 dana od prelaska državne granice prijavi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Za uvođenje u vojnu evidenciju podnose se sledeća dokumenta:

• kopija pasoša Republike Srbije

• dokaz o mestu boravka u SAD (identifikacioni dokumet sa adresom stanovanja, npr. vozačka dozvola)

• popunjen formular za uvođenje u vojnu evidenciju (pdf).

• konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije.

Za državljanina Republike Srbije koji nije služio vojni rok, Centar Ministarstva odbrane Republike Srbije za lokalnu samoupravu će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o prevođenju u rezervni sastav kada to lice navrši 30 godina. Rešenje o prevođenju u rezervni sastav za državljanina mlađeg od 27 godina biće dato na njegov zahtev pod uslovom da ispunjava uslove iz člana 44 i 66, stav 4 Zakona o radnoj, vojnoj i materijanoj obavezi.

Ukoliko lice pored državljanstva Republike Srbije poseduje i državljanstvo druge zemlje, podnosi dokumentaciju o tome.

Potrebna dokumenta:

• popunjen formular za uvođenje u vojnu evidenciju (pdf)

• kopija pasoša Republike Srbije

• overena kopija uverenja o stranom državljanstvu sa prevodom na srpski jezik od ovlašćenog tumača

• overena kopija identifikacionog dokumenta sa adresom boravka u SAD (npr. vozačka dozvola) sa prevodom na srpski jezik od ovlašćenog tumača

• potvrda o zaposlenju sa prevodom na srpski jezik, i/ili ostala dokumenta kojima se dokazuje da je centar ekonomskih i porodičnih zbivanja u inostranstvu (npr. potvrda o kreditnim zaduženjima, o posedovanju nepokretnosti i sl.) sa prevodom na srpski jezik.

• konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije.

Ako je lice koje poseduje dvojno državljanstvo odslužilo vojni rok u drugoj zemlji čije državljanstvo poseduje, može podneti zahtev za prevođenje u rezervni sastav Vojske Republike Srbije.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Ambasadi.

 

Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari