| |     ћирилица | english  
Naslovna
Pribavljanje dokumenata iz Srbije

Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu može državljaninu Republike Srbije, koji boravi na konzularnom području Ambasade, da pribavi sledeća dokumenta iz Srbije.
- изводе из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих)
- уверења из матичних књига
- уверење о слободном брачном стању
- уверење е о некажњавању

Za pribavljanje dokumenta potrebno je dostaviti sledeće:
- popunjen zahtev u zavisnosti od dokumenta koji se traži
a) izvod iz matične knjige rođenih (MS Word ili - PDF format)
b) izvod iz matične knjige venčanih ((MS Word ili - PDF format)
c) uverenje o državljanstvu Republike Srbije ((MS Word ili - PDF format)
d) uverenje o nekažnjavanju ((MS Word ili - PDF format)
- kopija pasoša R.Srbije
- Money Order naslovljen na Ambasadu Republike Srbije (the Embassy of the Republic of Serbia) na iznos od: 65 dolara (za izvod iz MK na domaćem obrascu) ili 68 долара (izvod iz MK na međunarodnom obrascu) ili 69 dolara (uverenje iz MK) ili 72 dolara (uverenje o slobodnom bračnom stanju) ili 60 dolara (uverenje o nekažnjavanju)
- adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom u kome ćemo Vam vratiti dobijeni dokument;

Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i Opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u R.Srbiji. Ambasada ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.

Za dodatna obaveštenja, molimo da se obratite Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari