| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu može da koristi samo lice na čije ime je izdata. Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

NESTANAK PASOŠA

IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

 

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA

Zahtev za biometrijski pasoš se podnosi lično, dolaskom u Ambasadu. Podnošenje zahteva i uzimanje biometrijskih podataka (fotografisanje, uzimanje otisaka prstiju) traje do 30 minuta.

Neophodna dokumenta za izdavanje biometrijskog pasoša:

1. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana, prilikom izdavanja prvog biometrijskog pasoša. Kod svakog narednog biometrijskog pasoša, uverenje je potrebno jedino ako je došlo do promene ličnih podataka;

2. Originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji;

3. Dokument za identifikaciju izdat od strane nadležnog organa Republike Srbije: biometrijski pasoš, plavi pasoš, lična karta ili vozačka dozvola.

Dete, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Za maloletna lica do 18 godina, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili pisana saglasnost roditelja koji nije prisutan. Izjavu možete pogledati ovde. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i kada je jedan roditelj strani državljanin, pogledajte ovde. Potpis roditelja na izjavi treba da bude overen od strane Notary Public a potom overen štambiljem Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents.

Konzularna taksa u iznosu od 76 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om.

Zakonski rok za rešavanje zahteva za pasoš, podnet u inostranstvu, je dva meseca. Pasoši se izrađuju u Republici Srbiji. Pasoš se preuzima lično, dolaskom u Ambasadu pošto se prethodno dobije obaveštenje da je biometrijski pasoš dostavljen Ambasadi radi uručenja.

Ambasada nije u mogućnosti da primi zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

• decu rođenu u SAD dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno ne upišu u matiču knjigu rođenih u Republici Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj gradjanina).

• koja zaključe brak u SAD i promene prezime, dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama venčanih u Republici Srbiji.

NESTANAK PASOŠA

U slučaju gubitka ili krađe biometrijskog pasoša Republike Srbije, neophodno je prijaviti nestanak pasoša američkoj policiji i o tome dobiti potvrdu/izveštaj. Nakon toga se u Ambasadi Republike Srbije može pokrenuti procedura za proglašavanje nestalog pasoša nevažećim i podneti lično zahtev za izdavanje novog pasoša ili putnog lista za povratak u Republiku Srbiju.

I Za izdavanje novog pasoša neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (na uvid)

2. Izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji (na uvid)

3. Dokument za identifikaciju (plavi pasoš SR Jugoslavije, lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.

4. Izveštaj policije o nestanku pasoša

5. Popunjena i potpisana izjavu o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)

6. Kopija uplatinice kao dokaz o plaćenoj taksi za oglašavanje pasoša nevažećim na tekući račun JP „Službeni glasnik R Srbije“ 160-14944-58 u iznosu od 39,00 dolara. Uputstvo za uplatu možete pogledati ovde.

7. Ukupna konzularna taksa za rešenje o proglašenju pasoša nevažećim (36,00 dolara) i izdavanje novog pasoša (76,00 dolara) u iznosu od 112,00 dolara može se platiti isključivo u gotovini ili Money Orderom.

II Za izdavanje putnog lista neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana (na uvid)

2. Originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji (na uvid)

3. Dokument za identifikaciju (lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Americki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.

4. Izveštaj policije o nestanku pasoša

5. Popunjena i potpisana izjava o nestanku pasoša (MS Word ili PDF format)

6. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)

7. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)

8. Konzularna taksa u iznosu od 64,00 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om.

9. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

 

IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA POVRATAK U SRBIJU

Putni list je putna isprava koja služi samo za povratak u Republiku Srbiju i važi mesec dana od dana izdavanja. Izdaje se licima koja su prijavila nestanak pasoša ili u drugim slučejevima propisanim Zakonom. Zahtev za izdavanje putnog lista se mora podneti lično, dolaskom u Ambasadu Republike Srbije ili putem pošte.

Neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

1. Originalno uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od godinu dana (na uvid)

2. Originalni izvod iz matične knjige rođenih izdat u Republici Srbiji (na uvid)

3. Dokumenat za identifikaciju (plavi pasoš SR Jugoslavije, lična karta ili vozačka dozvola Republike Srbije). Američki identifikacioni dokument se prihvata ukoliko podnosilac zahteva nema identifikacioni dokument izdat od strane organa Republike Srbije.

4. Dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm koje verno odražavaju lik (snimljene spreda – ne iz profila ili poluprofila, bez kape i marame)

5. Čitko popunjen zahtev za izdavanje putnog lista, potpisan na obe stranice (potpis treba da bude overen od strane Notary Public ukoliko se zahtev šalje poštom)

6. Konzularna taksa u iznosu od 64,00 dolara se može platiti isključivo u gotovini ili Money Order-om

7. Ukoliko se zahtev šalje poštom obavezno je priložiti povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Ambasadi.

 

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

Pitanje: Posedujem plavi pasoš SR Jugoslavije na kojem piše da važi do 15.avgusta 2018. Interesuje me da li sa tim pasošem mogu da putujem?

Odgovor: Sa navedenim pasošem ne možete da putujete bez obzira na datum važenja koji je upisan u pasošu. Tzv. plavi pasoši su prestali da važe 31.decembra 2011.godine. Savetujemo vam da podneste zatev za izdavanje novog biometrijskog pasoša.

Pitanje: S obzirom da boravim u Kaliforniji molim da me obavestite gde u SAD mogu da podnesem zahtev za biometrijski pasoš?

Odgovor: Zahtev za biometrijski pasoš se može podneti u bilo kom od tri diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u SAD. To su: Ambasada u Vašingtonu i generalni konzulati u Njujorku i Čikagu. Za ostale konzularne usluge neophodno je da se obratite nadležnom predstavništvu u skladu sa jurisdikcijom.

Pitanje: S obzirom da boravim u Arizoni da li postoji neki drugi način da se podnese zahtev za biometrijski pasoš osim ličnog dolaska?

Odgovor: Zahtev za pasoš mora da se podnese lično jer se prilikom podnošenja zahteva preuzimaju biometrijski podaci (otisci prstiju, digitalni potpis, digitalna fotografija).

Pitanje: Boravim u SAD dugi niz godina i interesuje me na koji način mogu da pribavim izvod iz matične knjige rodjenih i uverenje o državljanstvu iz Srbije?

Odgovor: Dokumenta se mogu pribaviti na jedan od sledećih načina: - lično, ukoliko putujete u Srbiju; - preko rođaka ili prijatelja koji bi trebalo da kontaktiraju nadležnog matičara i provere da li u vaše ime mogu da podignu dokumenta. U nekim opštinama dokumenta se mogu naručiti iz Srbije i putem pošte ili online; - preko Ambasade – pogledajte na sajtu: Ostale konzularne usluge/Pribavljanje dokumenata iz Srbije; - preko nekoliko portala iz Srbije, preko kojih dokumenta možete naručiti online - http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Pitanje: Na sajtu sam pročitao da je potrebno da priložim izvod iz matične knjige rodjenih izdat od organa Republike Srbije. S obzirom da sam rodjen u Hrvatskoj da li prihvatate hrvatski izvod iz matične knjige rodjenih?

Odgovor: Prilikom podnošenja zahteva za pasoš može se podneti izvod iz matične knjige rodjenih izdat od nadležnih organa bivših jugoslovenskih republika. Istovremeno vas obaveštavamo da postoji zakonska mogućnost da i u Srbiji, ukoliko imate prebivalište, budete upisani u matičnu knjigu rođenih i da vam se nakon toga izda srpski izvod iz matične knjige rođenih. Zahtev za upis morate da podnesete nadležnom matičaru u Srbiji.

Pitanje: Da li je neophodno da dolazim u Vašington radi preuzimanja biometrijskog pasoša?

Odgovor: Neophodno je da dodjete u Vašington da lično preuzimete pasoš. Postoji zakonska mogućnost da date ovlašćenje licu koje u vaše ime može da preuzme pasoš. To je regulisano članom 32 Zakona o putnim ispravama, koji glasi: “Putnu ispravu preuzeće lično podnosilac zahteva, odnosno, zakonski zastupnik ili lice koje on ovlasti“.

Pitanje: Zahtev za biometrijski pasoš sam podneo u Ambasadi u Vašingtonu. Da li novi pasoš mogu da podignem u Generalnom konzulatu Srbije u Čikagu?

Odgovor: Pasoš možete da preuzmete jedino u predstavništvu u kome ste i podneli zahtev. S obzirom da ste podneli zahtev u Vašingtonu, pasoš se može preuzeti isključivo u Vašingtonu.

Pitanje: Podneo sam zahtev za pasoš za maloletnog sina. Da li je potrebno da njega dovodim u Ambasadu radi preuzimanja pasoša?

Odgovor: Pasoš za maloletno dete preuzima roditelj koji je podneo zahtev. Nije potrebno da sina dovodite u Ambasadu. Tom prilikom, neophodno je da ponesete vaš pasoš, radi identifikacije, i pasoš vašeg sina radi poništenja istog.

Pitanje: Prilikom podnošenja zahteva za biometrijski pasoš da li će Ambasada zadržati moj sadašnji pasoš?

Odgovor: Ambasada ne zadržava pasoš već vam isti vraća nakon podnošenja zahteva.

Pitanje: Prilikom preuzimanja biometrijskog pasoša da li će Ambasada zadržati moj sadašnji pasoš?

Odgovor: Ambasada ne zadržava pasoš. Isti se poništava i vraća vam se prilikom uručenja biometrijskog pasoša.

 
 
 
 

Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari