| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putovanje drzavljana Srbije u SAD

ULAZAK I IZLAZAK IZ SAD
Državljanima Republike Srbije je potrebna viza za ulazak u SAD. Viza se ne može dobiti na graničnim prelazima SAD. Informacija o postupku podnošenja zahteva za vizu i potrebnim dokumentima se može dobiti na sajtu Ambasade SAD u Beogradu. www.belgrade.usembassy.gov 
Pre ulaska u SAD neophodno je popuniti fomular I94 (bele boje). Ukoliko putujete u SAD vazdušnim putem, navedeni formular se može dobiti i u avionu. Formular sadrži dva dela, jedan o dolasku i drugi o izlasku iz SAD. Službenik američke pogranične službe će, nakon pasoške kontrole, zadržati deo formulara koji se odnosi na ulazak. Deo formulara koji se odnosi na izlazak iz SAD će vam biti vraćen zajedno sa pasošem. Ukoliko putujete poslovno ili turistički u SAD, na isečku formulara, koji se odnosi na povratak, biće upisan datum do kada najduže možete ostati u SAD. Veoma je važno da navedeni izlazni isečak formulara I94 čuvate sve vreme tokom boravka u SAD. Isti se vraća prilikom izlaska iz SAD i predstavlja dokaz da ste napustili SAD. Ukoliko isti izgubite, veoma je važno da nestanak prijavite američkim imigracionim organima. Više informacija u vezi sa formularom I94 možete naći na sajtu američkih imigracionih vlasti: www.usimmigrationsupport.org 
Prilikom ulaska u SAD, uobičajeno je da vas službenik pogranične službe upita o razlozima dolaska, lokaciji i dužini planiranog boravka u SAD. Važeća američka viza nije apsolutna garancija da će vam ulazak u SAD biti odobren, odnosno, postoji mogućnost da vam već izdata viza bude otkazana. Službenik pogranične službe može uskratiti ulazak stranom državljaninu u SAD, i pored posedovanja američke vize, ukoliko utvrdi da postoje razlozi za to. 
Takođe, prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i carinski formular koji se predaje službeniku američke carinske službe. Unošenje hrane, alkohola i proizvoda biljno-životinjskog porekla je veoma restriktivno. Unos lekova ili medikamenata za ličnu upotrebu za period boravka do 90 dana je dozvoljen, ukoliko se isti ne mogu nabaviti u SAD. Pri tome, treba imati u vidu da se ne mogu unositi lekovi ili medikamenti koji su striktno zabranjeni od strane nadležnog američkog organa (Food and Drug Administration). Informaciju o proizvodima čije je unošenje u SAD zabranjeno ili ograničeno možete naći na:www.cbp.gov/xp/cgov/travel/clearing/restricted/ 
Ukoliko ste dvojni državljanin, R.Srbije i SAD, upozoravamo vas da prema američkom zakonu, državljani SAD mogu da prilikom ulaska ili izlaska iz SAD koriste isključivo američku putnu ispravu.
Nije potrebno da važeću američku vizu prenosite iz starog pasoša u novi. U takvim slučajevima, prilikom ulaska u SAD neophodno je da sa sobom imate važeći pasoš, kao i stari pasoš sa važećom američkom vizom. 

TRANSPORT

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u SAD, možete upravljati motornim vozilom ukoliko posedujete međunarodnu vozačku dozvolu i nacionalnu vozačku dozvolu. 


ZDRAVLjE
Iako posedovanje polise zdravstvenog osiguranja nije uslov za ulazak u SAD, preporučujemo vam da istu imate s obzirom da su cene zdravstvenih usluga u SAD veoma visoke. Samo pregled kod lekara može da iznosi od 60 do 150 dolara. Potrebno je imati u vidu da Ambasada i konzulati Srbije u SAD ne mogu da pomognu ili plaćaju eventualne troškove zdravstvenih usluga. 

NOVAC
U SAD se mogu koristiti sve vrste kreditnih kartica (Visa, Master Card, American Express). Unošenje novca u gotovini u iznosu od 10,000 dolara i više je neophodno prijaviti prilikom ulaska u SAD. Menjačnice su veoma retke i iste se mogu naći uglavnom na aerodromima i u većim hotelima. Stoga ukoliko planirate put u SAD i želite da ponesete deo novca u gotovini, savetujemo vam da isti, pre puta, zamenite u američke dolare.

KUĆNI LjUBIMCI
Kućni ljubimci se mogu unositi u SAD i tom prilikom nadležni organi mogu zatražiti veterinarsko uverenje za pse ili mačke. Takođe, isti mogu biti podvrgnuti zdravstevnoj kontroli o trošku vlasnika. Psi moraju biti vakcinisani protiv besnila najmanje 30 dana pre ulaska u SAD, izuzev mladunaca ispod tri meseca starosti. Vakcinisanje protiv besnila za mačke nije potrebno. Sve ostale životinje će biti prekontrolisane ili stavljene u karantin pre ulaska u SAD. Više infomacija o unošenju kućnih ljubimaca ili životinja možete naći na sajtu američkih pograničnih organa: www.cbp.gov 

BEZBEDNOST
U SAD je prisutan kriminal u većini gradova, tačnije, u određenim delovima gradova koji se smatraju manje bezbednim. Stoga savetujemo dražvljanima Republike Srbije da, ukoliko je moguće, izbegavaju mesta i područja koja su nedovoljno bezbedna. Posebno skrećemo pažnju na kriminal u vezi sa drogom koji je značajno prisutan u američkim saveznim državma uz granicu SAD sa Meksikom. U pitanju su sledeće države: Kalifornija, Teksas, Novi Meksiko i Arizona. 
U slučajevima neprijatnih događaja, potrebno je odmah kontaktirati policiju na telefon 911. Pored obavezne prijave policiji, savetujemo vam da kontaktitare nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u SAD.
Potrebno je imati u vidu da SAD mogu biti meta terorističkih napada. Aktuelne informacije u vezi sa terorizmom, kao o korisne informacije u vezi sa potovanjem u SAD povodom bezbednosnih mera koje američki organi preduzimaju možete naći na:www.tsa.gov/travelers/index.shtm 

PRIRODNE NEPOGODE I KLIMA
Sezona uragana u južno-istočnim američkim državama traje od juna meseca do kraja novembra. Aktuelnu informaciju u vezi sa uraganima možete dobiti na sajtu Nacionalnog centra za uragane: :www.nhc.noaa.gov 
Suva i veoma topla klima u Kaliforniji je često uzrok pojave šumskih požara koji mogu veoma brzo da se šire, posebno u uslovima snažnog vetra. U tom slučaju je potrebno pratiti informacije lokalnih vlasti i medija. 

OSTALO
Prema američkom zakonu, državljanima SAD, kao i stranim državljanima na boravku u SAD, je zabranjeno putovanje na Kubu. Zkonom su predviđeni slučajevi kada je to moguće i to uz odgovarajuće odobrenje američkih vlasti. Takođe, zabranjen je unos svih vrsta proizvoda i publikacija Kube u SAD.
Kupovina i konzumiranje alkohoola je regulisano zakonima saveznih američkih država. Najveći broj država zabranjuje kupovinu ili konzumiranje alkohola licima mlađim od 21 godine. 
Prilikom kupovine, imajte u vidu da u istaknute cene proizvoda nije uključen porez. Regulativa u vezi sa porezom se razlikuje od države do države.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari