| |     ћирилица | english  
Naslovna
VIZE

Američkim državljanima nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana tokom 6 meseci.

Nosiocima američke putne isprave za strance (Permit to Re-enter, Refugee Travel Document) potrebna je viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Od 8. novembra 2014. godine državljani drugih zemalja koji imaju vizu SAD, EU (Šengen) ili UK, kao i oni koji imaju regulisan boravak u nekoj od ovih zemalja, moćiće da putuju u R. Srbiju bez vize i ostanu najviše 90 dana tokom 6 meseci, a u okviru trajanja ovih viza. Državljani zemalja koje imaju režim viza sa R. Srbijom, a istovremeno mogu bez vize da ulaze u SAD, EU ili UK, pre putovanja u R.Srbiju moraju pribaviti odgovarajuću vizu.  

Ako vam je potrebna viza za ulazak u Srbiju, OVDE možete pronaći detaljnije informacije. 

Zahtev za izdavanje vize može se podneti lično u Ambasadi ili Generalnom konzulatu Republike Srbije u Čikagu i Njujorku, u zavisnosti od toga u kojoj saveznoj državi boravi lice koje podnosi zahtev, od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 časova ili se može poslati poštom. (OVDE)


VRSTE VIZA
Vrste viza su: 
1) viza za kraći boravak (viza C) 
2) tranzitna viza (viza B) 
3) viza za privremeni boravak (viza D).VIZA C (viza za boravak do 90 dana) 
Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.
Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.
Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, a osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, može se izdati i sa dužim rokom važenja. (Član 18 Zakona o strancima)

VIZA C (viza za boravak do 90 dana)
Potrebni dokumenti: 

• Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize)
• Ispunjen zahtev za vizu ( MS Word format) 
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm 
• Pozivno pismo. Za privatnu posetu je potrebno pozivno pismo od rođaka ili prijatelja overeno u Sudu ili Opštini. MS Word (forma pozivnog pisma). Ako se podnosi zahtev za poslovnu vizu, prilaže se (a) zvaničan poziv od strane firme iz Srbije, navodeći prirodu posla, očekivano trajanje posete kao i ime i adresu firme ili institucije;MS Word (forma pozivnog pisma) i (b) pismo od američke firme o poseti partneru u Srbiji.
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• Povratna prevozna karta (fotokopja medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom)
• Money Order na iznos od 93 dolara i Money Order na iznos od 3 dolara (plaćanje u gotovini je prihvatljivo ako se lično podnosi zahtev u Ambasadi). Ukoliko nadležni organi Srbije ne odobre izdavanje vize, podnosiocu zahteva se vraća Money Order na iznos od 2 dolara.
Napomena: Money Order na iznos od 3 dolara za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana, Ukrajine i Sirije. Money Order na iznos od 234 dolara i Money Order na iznos od 2 dolara za državljane Ujedinjenih Arapskih Emirata. 
• Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za dostavu pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Ambasadi). VIZA B (tranzitna viza) 
Tranzitna viza izdaje se strancu za jedno, dva ili više putovanja preko teritorije Republike Srbije.
Tranzitna viza izdaje se s rokom važenja do šest meseci, a vreme boravka za jedan tranzit ne može trajati duže od pet dana.
Tranzitna viza može se izdati strancu koji ima vizu za ulazak u državu u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje, ako međunarodnim ugovorom nije oslobođen obaveze posedovanja te vize. (Član 17 Zakona o strancima)

VIZA B (tranzitna viza)
Potrebni dokumenti:

• Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize)
• Ispunjen zahtev za vizu ( MS Word format) 
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm 
• Viza države u koju se ulazi posle tranzita kroz Republiku Srbiju. Ukoliko za tu državu nije potrebna viza, drugi dokaz o ulasku ili boravku u datoj državi. 
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za tranzit kroz Srbiju
• Povratna prevozna karta (fotokopja medjunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja ukoliko se putuje putničkim vozilom)
• Money Order na iznos od 93 dolara i Money Order na iznos od 2 dolara (plaćanje u gotovini je prihvatljivo ako se lično podnosi zahtev u Ambasadi). Ukoliko nadležni organi Srbije ne odobre izdavanje vize, podnosiocu zahteva se vraća Money Order na iznos od 2 dolara.
Napomena: Money Order na iznos od 3 dolara za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana, Ukrajine i Sirije. Money Order na iznos od 234 dolara i Money Order na iznos od 2 dolara za državljane Ujedinjenih Arapskih Emirata. 
• Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za dostavu pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Ambasadi). VIZA D (viza za privremeni boravak – duže od 90 dana) 
Viza za privremeni boravak je odobrenje za ulazak i privremeni boravak stranca u Republici Srbiji.
Viza za privremeni boravak izdaje se u svrhu, pod uslovima i u trajanju koji su ovim zakonom propisani za odobrenje privremenog boravka.
Stranac koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana, dužan je da pribavi vizu iz stava 1. ovog člana ili da tokom boravka u Republici Srbiji od nadležnog organa pribavi odobrenje za privremeni boravak. (Član 19 Zakona o strancima)

VIZA D (viza za privremeni boravak – duže od 90 dana)
Potrebni dokumenti:

• Važeći pasoš (pasoš mora da važi najmanje 90 dana od dana izdavanja vize)
• Ispunjen zahtev za vizu ( MS Word format) 
• Fotografija veličine 3,5 x 4,5cm 
• Dokaz o razlozima boravka u Republici Srbiji. Ovde mozete pogledati koja dokumenta je potrebno da se podnesu u zavisnosti od razloga za privremeni boravak u Srbiji. 
• Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji
• Money Order na iznos od 47 dolara i Money Order na iznos od 2 dolara (plaćanje u gotovini je prihvatljivo ako se lično podnosi zahtev u Ambasadi). Ukoliko nadležni organi Srbije ne odobre izdavanje vize, podnosiocu zahteva se vraća Money Order na iznos od 2 dolara.
Napomena: Money Order na iznos od 2 dolara za državljane Jermenije, Kine, Malija, Pakistana, Ukrajine i Sirije. Money Order na iznos od 234 dolara i Money Order na iznos od 2 dolara za državljane Ujedinjenih Arapskih Emirata. 
• Adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom za dostavu pasoša (koverat nije potreban ukoliko se pasoš preuzima lično u Ambasadi). 


Napomena: Zahtev za privremeni boravak se može podneti i nadležnom organu u Republici Srbiji.

NAPOMENA ZA SVE VRSTE VIZA:
Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.
Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje i biće vraćeni o trošku stranke. U formularima se čitko, štampanim slovima moraju navesti svi podaci, uključujući i tačnu adresu u SAD (NE poštanski pregradak/P.O. Box) i broj telefona. 

Vreme izdavanja vize: s obzirom da je za izdavanje svih vrsta viza potrebno odobrenje nadležnog organa R.Srbije, procedura može da traje i više od tri nedelje.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

Ako ste državljanin Srbije i želite da znate da li vam je za putovanje u neku stranu zemlju potrebna viza, molimo proverite OVDE .

 

INSTRUKCIJA ZA UPLATU TAKSI

 

UPLATA NA RAČUN PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA E-VIZE


Bank name:CITIBANK

Address: 1218 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20036

Swift : CITIUS33

Routing no.9250865228

Account no.  15246493

Beneficiary name:
Embassy of the Republic of Serbia
2233 Wisconsin Ave. NW, Suite 410
Washington DC, 20007


OBAVEŠTENJE: Za svaku uplatu, dodajte 15 US dolara, koliko je cena transakcije.
 

Molimo da se obratite konzularnom odeljenju pre nego što podnesete zahtev za vizu


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari