| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

Državljanstvo

PRIJEM ISELJENIKA U DRŽAVLJANSTVO

PRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U DRŽAVLJANSTVO

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA

PRIJEM PO OSNOVU PREBIVALIŠTA U SRBIJI 26. DECEMBRA 2016.

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA

UTVRDJIVANJE DRŽAVLJANSTVA

PONOVNO STICANJE DRŽAVLJANSTVA

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA

ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA

 

PRIJEM ISELJENIKA U DRŽAVLJANSTVO

Iseljenik (lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu) i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je podnosilac zahteva navršio 18 godina života, da mu nije oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 18 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci (ako je lice rođeno u SAD izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen štambiljem Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents one savezne države u kojoj je podnosilac zahteva rođen. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse),

• Original izvoda iz matične knjige venčanih, overen štambiljem Apostille sa prevodom dokumenta na srpski jezik,

• Izvod iz matične knjige rodjenih za pretke koji su rodjeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije (ako podnosilac zahteva nije rodjen u Republici Srbiji),

• Fotokopije starih pasoša i drugih dokumenata kojima stranka raspolaže, • Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

• Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi,

• Izjava o saglasnosti drugog roditelja (Formular MS Word ili PDF format). Potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se izjava ne potpisuje u Ambasadi.

• Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Ambasadi,

• Za dete rodjeno u SAD potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rodjenih overen štambiljem Apostille u Kancelariji Secretary of State – Office for Authentication of Documents. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse).

Konzularna taksa iznosi 248 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadi Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca) plaća se taksa za celu porodicu u iznosu od 284 dolara.

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

• Overa potpisa na izjavi o saglasnosti deteta od 14 do 18 godina se plaća u iznosu od 36 dolara.

 

PRIJEM IZBEGLIH, PROGNANIH I RASELJENIH LICA U DRŽAVLJANSTVO

Lice rodjeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo, a koje nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršilo 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se ista ne podnosi lično u Ambasadi,

• Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci,

• Original izvoda iz matične knjige venčanih (za brak zaključen u SAD, Mariage Certificate overen štambiljem Apostille i prevodom na srpski jezik),

• Original uverenja o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ, ne stariji od šest meseci,

• Dokaz o izbegličkom statusu ili statusu prognanog ili raseljenog lica (fotokopija svih stranica legitimacije izbeglog ili prognanog lica ili drugog odgovarajućeg dokumenta),

• Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

• Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi,

• Izjava o saglasnosti drugog roditelja (Formular MS Word ili PDF format). Potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se izjava ne potpisuje u Ambasadi.

• Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Ambasadi,

• Za dete rodjeno u SAD potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rodjenih overen štambiljem Apostille u Kancelariji Secretary of State – Office for Authentication of Documents. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse).

Konzularna taksa iznosi 99 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca) plaća se taksa za celu porodicu u iznosu od 135 dolara.

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

• Overa potpisa na izjavi o saglasnosti deteta od 14 do 18 godina se plaća u iznosu od 36 dolara.

 

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA

Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života, nije mu oduzeta poslovna sposobnost i podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 23 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Original izvoda iz matične knjige rodjenih, ne stariji od šest meseci,

• Original izvod iz matične knjige venčanih (za brak zaključen u SAD, mariage certificate overen štambiljem Apostille i prevodom na srpski jezik),

• Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci ukoliko je državljanstvo države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije),

• Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Ukoliko je maloletno lice obuhvaćeno zahtevom roditelja:

• Zahtev i izjavu potpisuje roditelj. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi,

• Izjava o saglasnosti drugog roditelja (Formular MS Word ili PDF format). Potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se izjava ne potpisuje u Ambasadi.

• Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za sticanje državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Ambasadi,

• Za dete rodjeno u SAD potrebno je dostaviti original izvoda iz matične knjige rodjenih overen štambiljem Apostille u Kancelariji Secretary of State – Office for Authentication of Documents. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse).

Konzularna taksa iznosi 248 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Ukoliko zahtev podnosi porodica (supružnici i njihova maloletna deca) plaća se taksa za celu porodicu u iznosu od 284 dolara.

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

• Overa potpisa na izjavi o saglasnosti deteta od 14 do 18 godina se plaća u iznosu od 36 dolara.

 

PRIJEM PO OSNOVU PREBIVALIŠTA U SRBIJI 26. DECEMBRA 2016.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31.decembra 2016.godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev po ovom osnovu se može podneti do 03. aprila 2019.godine. (Član 3. Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije)

Potrebna dokumenta:

  1. Popunjen zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi.
  2. Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca izjave mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se ista ne podnosi lično u Ambasadi.
  3. Uverenje o prebivalištu u Republici Srbiji. Uverenje nije potrebno podneti ukoliko se popuni i potpiše formular (MS Word ili PDF format) da nadležan organ u Republici Srbiji službenim putem pribavi podatke o prebivalištu u Republici Srbiji. Ako se ova izjava ne potpisuje u Ambasadi, neophodno je istu potpisati pred notarom. Ambasada preporučuje da se podnese kopija lične karte koja ukazuje na prebivalište u Republici Srbiji.
  4. Original izvoda iz matične knjige rođenih, ne stariji od godinu dana.
  5. Original uverenja o državljanstvu države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije, ne starije od godinu dana.
  6. Original izvod iz matične knjige venčanih (brak zaključen u SAD mora biti prijavljen u državi rodjenja).
  7. Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole).
  8. Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Konzularna taksa iznosi 248 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije . Taksa je nepovratna.

 

UPIS U EVIDENCIJU DRŽAVLJANA

Lice starije od 18 godina, rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23 godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana. (Član 10 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev za upis u evidenciju državljana (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi

• Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu prebivališta ili rodjenja njegovih roditelja u momentu rodjenja podnosioca zahteva,

• Original izvoda iz matične knjige rođenih. Ako je lice rođeno u SAD izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen pečatom Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents one savezne države u kojoj je podnosilac zahteva rođen. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse),

• Original uverenja o državljanstvu za roditelje, ne starije od šest meseci,

• Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje,

• Izvod iz matične knjige venčanih za lice koje podnosi zahtev ukoliko je u braku,

• Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša roditelja. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Konzularni troškovi iznose 15 dolara i plaćaju se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

 

UTVRDJIVANJE DRŽAVLJANSTVA

Lice koje je steklo državljanstvo Republike Srbije, a nije upisano u matičnu knjigu rodjenih ili u evidencije državljana Republike Srbije vodjene po dosadašnjim propisima, može podneti zathev za utvrdjivanje državljanstva. (Član 44 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev za utvrđivanje državljastva (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi

• Dokaz da lice nije upisano u evidenciju državljana Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije, i to po mestu rodjenja podnosioca zahteva i po mestu rodjenja ili prebivališta njegovih roditelja u momentu rodjenja podnosioca zahteva,

• Original izvoda iz matične knjige rođenih. Ako je lice rođeno u SAD izvod iz matične knjige rođenih mora biti overen pečatom Apostille u kancelariji Secretary of the State - Office for Authentication of Documents one savezne države u kojoj je podnosilac zahteva rođen. Takođe, uz izvod se dostavlja overen prevod istog na srpski jezik. Prevod može biti sačinjen i overen i u Ambasadi uz naplatu takse),

• Original uverenja o državljanstvu Republike Srbije za roditelje, ne starije od šest meseci,

• Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje,

• Izvod iz matične knjige venčanih za lice koje podnosi zahtev ukoliko je u braku,

• Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Konzularna taksa iznosi 97 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

 

PONOVNO STICANJE DRŽAVLJANSTVA

Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo i lice kome je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem može ponovo steći državljanstvo Republike Srbije ako je navršilo 18 godina života, ako mu nije oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. (Član 34 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev za ponovno sticanje državljanstva (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Izjava da se Republika Srbija smatra svojom državom (Formular MS Word ili PDF format). Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije (kopija),

• Dokaz o stranom državljanstvu,

• Original izvoda iz matične knjige rođenih,

• Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Konzularna taksa iznosi 248 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

 

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

• da je navršio 18 godina života,

• da nema smetnji u pogledu vojne obaveze,

• da je izmirio poreze i druge zakonske obaveze u Republici Srbiji,

• da je regulisao imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji i,

• da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Republici Srbiji osudjivan na kaznu zatvora, da je tu kaznu izdržao,

• da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo. (Član 28 Zakona o državljanstvu)

Potrebna dokumenta:

• Popunjen zahtev (Formular MS Word ili PDF format) i upitnik (Formular MS Word ili PDF format) za otpust iz državjanstva. Potpis podnosioca zahteva mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se isti ne podnosi lično u Ambasadi,

• Original izvoda iz matične knjige rodjenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom),

• Dokaz o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci,

• Uverenje nadležnog suda da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak u Republici Srbiji,

• Uverenje o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji,

• Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad o izmirenim poresko-pravnim obavezama iz odnosa roditelja i dece,

• Dokaz o stranom državljanstvu ili garancija (zajemčenje) da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom),

• Pisana saglasnost drugog roditelja (Formular MS WORD ili PDF format), ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva i za decu do navršene 18 godine života (potpis roditelja mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko se ista ne potpisuje u Ambasadi).

• Dete uzrasta od 14 do navršenih 18 godina potpisuje izjavu (Formular MS Word ili PDF format) da je saglasno sa podnetim zahtevom roditelja za otpust iz državljanstva. Potpis mora biti overen od strane javnog beležnika (Notary Public), ukoliko se dete ne potpisuje u Ambasadi,

• Dokaz o boravku u SAD (kopija zelene karte ili vozačke dozvole),

• Fotokopija pasoša. Istu treba notarizovati ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi.

Konzularna taksa iznosi 520 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

• Overa potpisa na saglasnosti drugog roditelja se plaća u iznosu od 36 dolara

• Overa potpisa deteta da je saglasno sa zahtevom roditelja se plaća u iznosu od 36 dolara.

 

ODRICANJE OD DRŽAVLJANSTVA

Punoletni državljanin Republike Srbije, koji je rodjen i živi u inostranstvu i ima strano državljanstvo, može se do navršene 25 godine života odreći državljanstva Republike Srbije. Uz izjavu o odricanju od državljanstva Republike Srbije (Formular MS WORD ili PDF format), koja se mora dati lično u Ambasadi, potrebno je da se priloži:

• Original izvoda iz matične knjige rodjenih,

• Original uverenja o državljanstvu Republike Srbije,

• Uverenje ili drugi dokaz o stranom državljanstvu,

• Dokaz o prebivalištu u inostranstvu (lična karta ili druga isprava nadležnog inostranog organa sa adresom prebivališta u inostranstvu),

• Fotokopija pasoša.

Konzularna taksa iznosi 520 dolara i plaća se gotovinom ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

Napomene:

• Svaki dokument na engleskom jeziku mora imati overen prevod na srpski jezik. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara po svakom dokumentu. Ukoliko se pošalje dokument bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara po svakom dokumentu.

Napomena:

Pored navedenog, Ambasada može da zatraži i dodatna dokumenta prilikom podnošenja zahteva u vezi sa državljanstvom. Nepotpuni zahtevi ne mogu se uzeti u rad i biće vraćeni o trošku stranke.

Za dodatne informacije obratite se Ambasadi.

 
 
 

Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari