| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU ILI IZJAVI

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

OVERA NASLEDNIH IZJAVA ILI PUNOMOĆJA U VEZI SA NEKRETNINAMA U SRBIJI

PUNOMOĆJE U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

 

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU ILI IZJAVI

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u Republici Srbiji se vrši u Ambasadi na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Privatna isprava se potpisuje pred službenikom u Ambasadi.

Konzularna taksa za overu jednog potpisa iznosi 65 dolara. Overa drugog potpisa na istoj privatnoj ispravi iznosi 30 dolara, a overa trećeg i svakog sledećeg potpisa na istoj privatnoj ispravi iznosi 17 dolara. Ukoliko se vrši overa potpisa dva lica na istoj privatnoj ispravi, konzularna taksa iznosi 130 dolara. Konzularna taksa se plaća u gotovini.

Ukoliko davalac punomoćja ili izjave nije u mogućnosti da lično dodje u Ambasadu, privatna isprava se može potpisati pred američkim notarom, a potom istu je potrebno overiti pečatom Apostille u State Secretary savezne američke države u kojoj je dati američki notar registrovan. Više o overi pečatom Apostille možete naći ovde.

 

OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

U Ambasadi se može overiti fotokopija dokumenta. U tom slučaju neophodno je dati na uvid originalni dokument i kopiju istog. Konzulana taksa za overu fotokopije dokumenta iznosi 48 dolara.

 

OVERA NASLEDNIH IZJAVA ILI PUNOMOĆJA U VEZI SA NEKRETNINAMA U SRBIJI

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji ili nasledna izjava mogu biti overeni u Ambasadi u zakonskoj predvidjenoj formi koja uključuje klauzulu o potvrdjivanju isprave (solemnizaciona klauzula). Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Ukoliko davalac punomoćja ili izjave ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Srbije, identitet se može utvrditi i uvidom u američki identifikacioni dokument (pasoš, zelena karta).

Davalac punomoćja ili izjave je neophodno da podnese odgovarajući tekst punomoćja ili izjave koju je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat). Punomoćje ili izjava se potpisuju u Ambasadi. Konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi 65 dolara.

Postupak overe punomoćja ili nasledne izjave sa klauzulom o potvrdjivanju isprave može da traje preko 30 minuta. Ambasada preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona.

S obzirom da je neophodno lično prisustvo, punomoćje ili nasledna izjava se mogu dati u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD – Ambasada u Vašingtonu ili generalni konzulati u Njujorku i Čikagu.

Za dodatne informacije u sledećim slučajevima molimo da kontaktiate Ambasadu:

- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave nije sposoban da pročita i potpiše ispravu;

- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave ne zna srpski jezik.

 

PUNOMOĆJE U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji u formi javnobeležničkog zapisa može biti overeno u Ambasadi. Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta). Ukoliko davalac punomoćja ne poseduje važeći identifikacioni dokument Republike Srbije, identitet se može utvrditi i uvidom u američki identifikacioni dokument (pasoš, zelena karta).

Davalac punomoćja je neophodno da podnese nacrt punomoćja koje je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat). Punomoćje se potpisuje u Ambasadi. Konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi 101 dolar.

Postupak davanja punomoćja u formi javnobeležničkog zapisa može da traje preko 30 minuta. Ambasada preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. S obzirom da je neophodno lično prisustvo, punomoćje se može dati u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD – Ambasada u Vašingtonu ili generalni konzulati u Njujorku i Čikagu.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari