| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ostale konzularne usluge

Ostale konzularne usluge

PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA U SRBIJU

PRIBAVLJANJE DOKUMENATA IZ SRBIJE

POTVRDA O ŽIVOTU

 

PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA U SRBIJU

Za prenos posmrtnih ostataka (ili urne) radi sahrane u Republici Srbiji, neophodna je Sprovodnica. Potrebno je dostaviti sledeće:

1. Popunjen zahtev porodice (MS Word Form ili PDF Form)

2. Važeći pasoš Srbije preminule osobe. Ukoliko preminuli nije posedovao važeći srpski pasoš, potrebno je dostaviti uverenje o državljanstvu Republike Srbije i dokument sa fotografijom koji može poslužiti za identifikaciju (identification card, driver's license, istekli pasoš),

3. Originalan izvod iz matične knjige umrlih (Certificate of Death) overen pečatom Apostille

4.* Potvrda Ministarstva zdravlja da lice nije umrlo od zarazne bolesti,

5. Dozvola američkih vlasti za transport posmrtnih ostataka u Republiku Srbiju (burial /transit permit),

6.* Potvrda Funeral Home-a da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da su pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim propisima u hermetički zatvorenom metalnom/cinkanom sanduku,

7.* Pismo od strane nadležnih organa koji su utvrdili identitet preminule osobe i izvršili kontrolu da u sanduku nema ništa drugo osim tela pokojnika,

8. Pismo Funeral Home-a u kome će biti naveden plan prevoza (flight itinerary), mesto prelaska državne granice Republike Srbije i mesto u koje se preminuli prenosi kao i ime osobe koja putuje u pratnji posmrtnih ostataka/urne,

9. Konzularni troškovi iznose 9 dolara i plaćaju se u gotovom ili ''Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije.

10. Ako se zahtev šalje poštom, treba priložiti adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

Važne napomene:

• Ako preminulo lice nije državljanin Republike Srbije potrebno je priložiti strani identifikacioni dokument i potvrdu da je obezbedjeno grobno mesto za sahranu u Republici Srbiji.

• Ako je uzrok smrti bila kuga ili velike boginje sprovodnica se može izdati samo na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

• Ukoliko se posmrtni ostaci samo prenose preko teritorije Republike Srbije, pored gore navedenog, potrebno je da postoji prethodno izdata sprovodnica zemlje gde će posmrtni ostaci biti sahranjeni.

• Redni brojevi 4, 6 i 7 označeni zvezdicom ne odnose se na prenos urne. Potrebna je potvrda o kremaciji.

 

PRIBAVLJANJE DOKUMENATA IZ REPUBLIKE SRBIJE

Ambasada može da pribavi sledeća dokumenta iz Republike Srbije:

• Izvod iz matične knjige rodjenih ( MS Word ili PDF format)

• Izvod iz matične knjige venčanih ( MS Word ili PDF format)

• Izvod iz matične knjige umrlih ( MS Word ili PDF format)

• Uverenje o državljanstvu ( MS Word ili PDF format)

Napomena:

• Uz zahtev treba priložiti i fotokopije svih raspoloživih dokumenata iz R Srbije. Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u Srbiji. Ambasada ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.

• Ako se zahtev šalje poštom treba priložiti i adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom.

• Konzularna taksa za pribavljanje izvoda iz matične knjige na domaćem obrascu iznosi 64 dolara i plaća se u gotovinom ili "Money Order"-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna.

• Konzularna taksa za pribavljanje uverenja o državljanstvu Republike Srbije iznosi 67 dolara i plaća se gotovinom ili "Money Order"-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije. Taksa je nepovratna. Za informaciju, ovde je spisak izmeštenih matičnih službi sa Kosova i Metohije.

 

POTVRDA O ŽIVOTU

Radi ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja Ambasada može izdati potvrdu o životu državljaninu Republike Srbije koji boravi na konzularnom području Ambasade R.Srbije u Vašingtonu. Za izdavanje potvrde je potrebno sledeće:

• lično prisutvo. Ukoliko se zahtev ne podnosi dolaskom u Ambasadu, potrebno je da zahtev bude potpisan pred Notary Public

• popunjen formular zahteva za izdavanje potvrde o životu

• važeći pasoš R.Srbije ili drugi važeći identifikacioni dokument R.Srbije (lična karta, vozačka dozvola)

• konzularni troškovi u iznosu od 4 dolara se plaćaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije

• povratna koverta sa plaćenom poštarinom ukoliko se zahtev šalje poštom.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Ambasadi.

 
 

Verzija za štampu
Konzularne usluge
ON-LINE APLIKACIJE ZA IZDAVANjE VIZA D-ZA ZAPOŠLjAVANjE
Obaveštenje o cenama konzularnih usluga
Overa dokumenata
Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša
Cenovnik konzularnih usluga
Nadležnost diplomatsko-konzularnih predstavništava u SAD
Putne isprave
VIZE
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Putovanje drzavljana Srbije u SAD
Vojna obaveza
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Ostale konzularne usluge
Formulari