| |     ћирилица | latinica  
Home
Дипломатско особље
Андон Сапунџи - министар саветник, заменик шефа мисије
 
Здравко Павићевић - министар саветник за политичка питања 
 
Душан Вујачић - први саветник за односе са Конгресом и политичка питања 
 
Оливера Старчевић - први секретар, шеф Конзуларног одељења
 
Зорка Кековић - други секретар за сарадњу са ОАД и политичка питања
 
Ирена Кужник - други секретар за политичка питања, медије и културу
 

Изасланство одбране Републике Србије

пуковник Драган Галић - изасланик одбране

потпуковник Далибор Огризовић  - помоћник изасланика одбране
 

Канцеларија полицијског изасланика

пуковник Срђан Спасић - главни полицијски саветник


Print version
About Serbia
Armistice Day in First World War marked
Basic Facts
Capital City
National Symbols and Anthem of the Republic of Serbia
Basic Facts
Capital City
National Symbols and Anthem of the Republic of Serbia
History of Serbia