| |     ћирилица | english  
Naslovna
Verska tolerancija i međureligijski dijalog imaju vodeću ulogu u unapređenju ljudskih prava i izgradnji harmoničnih društava

Vašington, 26. jul 2018. godine - Obraćanje prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na Ministarskoj konferenciji posvećenoj religijskim slobodama:

„Poštovani potpredsedniče Pens,
Poštovani državni sekretare Pompeo,
Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je da danas prisustvujem ovom visokom skupu, koji ima poseban značaj u vremenima u kojima živimo, kada verska tolerancija i međureligijski dijalog imaju vodeću ulogu u unapređenju ljudskih prava i izgradnji harmoničnih društava, a mogu presudno uticati i na životna pitanja koja su nekada bila isključivi prerogativ politike, kako one na međunarodnom, tako i na državnom nivou, tj. unutar društava. Tu mislim na izazove sa kojima se danas suočavamo, u prvom redu u kontekstu prisutne radikalizacije koja u pojedinim zemljama zloupotrebljava određene religijske koncepte, izvrćući njihovu suštinu i dajući im smisao koji njihovi rodonačelnici nikada nisu imali na umu, ali i u kontekst ekumenskog dijaloga unutar hrišćanskih zajednica, kao i unutrašnjeg dijaloga u okviru bilo koje druge verske zajednice. Zbog toga želim da vam zahvalim na ovoj veoma značajnoj i pravovremenoj inicijativi.

Jedno od fundamentalnih prava svakog čoveka i tekovina civilizacije je pravo na ispovest religije i zadovoljenje svojih duhovnih potreba. Republika Srbija, kao sekularna država koja prepoznaje sedam tradicionalnih verskih zajednica, ali u kojoj istovremeno deluje čak 28 verskih zajednica na osnovu Zakona o crkvama i verskim zajednicama (usvojenog 2006. godine) koji im garantuje sva prava i punu versku i kanonsku jednakost, naročito je posvećena omogućavanju zadovoljenja ovog ljudskog prava u svim domenima života. Ona to čini kroz puno poštovanje slova zakona, ali i kroz poštovanje svih međunarodnih normi i standarda u oblasti vera, smatrajući pravo na veroispovest jednim od ključnih ljudskih prava. Pored činjenice da je ovo pravo omogućeno svim stanovnicima Srbije pomenutim zakonom, niz drugih zakona i podzakonskih akata regulišu prava vernika i verskih zajednica u različitim oblastima, poput vršenja verskih obreda u oružanim snagama, verskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, poreskih i drugih fiskalnih oslobođenja i dr.

Što se tiče garantovanog prava na veroispovest, moja zemlja je članica osam osnovnih međunarodnih ugovora Ujedinjenih nacija u oblasti zaštite ljudskih prava. U tom smislu, Srbija priprema i redovno podnosi periodične izveštaje mehanizmima UN za ljudska prava. Sistematičnost u praćenju preporuka UN u oblasti ljudskih prava uvedena je kroz rad Saveta na nivou Vlade. Ovaj mehanizam, koji je Srbija razvila kao jedina država u regionu i jedna od retkih država u svetu, pohvaljen je i od strane Saveta za ljudska prava UN prilikom Univerzalnog periodičnog pregleda koji je moja država prošla u januaru ove godine. On, pre svega, podrazumeva inkluzivan i transparentan pristup u praćenju i rešavanju svih pitanja od značaja za promociju ljudskih prava, kroz povezivanje i zajedničko delovanje predstavnika resornih državnih organa zaduženih za realizaciju preporuka, organizacija civilnog društva i nezavisnih državnih tela. U tu svrhu sačinjen je jedinstveni plan ispunjenja preporuka, koji u ovom trenutku sadrži 388 preporuka ugovornih tela UN i Saveta za ljudska prava. Pored pregleda preporuka, on sadrži i pregled preduzetih aktivnosti u vezi ispunjenja pomenutih preporuka, pregled odgovornih institucija, kao i rokova za realizaciju, ali i primedbe organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera. Kako bi Plan mogao u potpunosti da odslikava uticaj politika i zakona na nacionalnom i lokalnom nivou, Savet Vlade trenutno radi na koncipiranju indikatora ispunjenosti preporuka UN, kao i na povezivanju procesa izveštavanja telima UN sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende UN 2030.

Ilustracije radi, želim da vas informišem da se od 175 prihvaćenih preporuka (od ukupno 190 dobijenih) u Trećem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda njih 9 odnosi na toleranciju prema veroispovesti. One se, između ostalog, tiču jačanja napora u promociji tolerancije prama osobama koje pripadaju etničkim, nacionalnim, rasnim, verskim i drugim manjinama, unapređenja uslova za pripadnike nacionalnih manjina u cilju očuvanja i razvoja njihovog pristupa verskim obredima, preduzimanja dodatnih mera i razvijanja strategija u cilju suzbijanja ksenofobije, govora mržnje i diskriminacije po osnovu rase, nacionalnosti, etničke pripadnosti, religije i dr.

Pored navedenog, smatram značajnim da vas informišem i da moja zemlja aktivno radi na ispunjenju preporuka koje joj je Komitet za ljudska prava UN uputio prilikom razmatranja Trećeg izveštaja Republike Srbije o primeni Pakta o građanskim i političkim pravima u martu 2017, gde posebno ističem onu u kojoj se eksplicitno navodi da država potpisnica treba da garantuje u praksi princip jednakog tretmana religije u skladu sa zahtevima iz člana 18. Pakta. Ona u tom svetlu aktivno sarađuje i sa Savetom Evrope, gde je u trećem ciklusu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Srbija dobila dve preporuke u skladu sa članom 8, kojim se strane ugovornice obavezuju da priznaju pravo svakom pripadniku nacionalne manjine da izražava svoju religiju ili veru i da ustanovljava verske institucije, organizacije i udruženja.

Dakle, u skladu sa navedenim naporima, pripadnici svih crkava i verskih zajednica u Republici Srbiji koriste ustavne verske slobode i mi nemamo nijednu informaciju ni prijavu da ima bilo kakvih osporavanja ili kršenja verskih sloboda. Ova prava odnose se, kako na individualno i kolektivno ispoljavanje vere unutar samih crkava i verskih zajednica, tako i u odnosima sa drugim crkvama i verskim zajednicama i državnim organima. Naša perspektiva budućih odnosa među crkvama i verskim zajednicama je takva da možemo sa sigurnošću tvrditi da će se i u budućem periodu, kroz međuverski dijalog koji se vodi na svim nivoima u Republici Srbiji i brigu države o ostvarivanju ljudskih prava u skladu sa najvišim svetskim standardima, ova prava ostvarivati bez negativnih pojava.

Nažalost, takva situacija nije prisutna i u našoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, koja je počev od 1999. godine pod mandatom Ujedinjenih nacija. Ovde su nažalost, delovanjem privremenih organa lokalne samouprave, pripadnici srpskog naroda, njihova crkva i njihovo kulturno-istorijsko nasleđe pod udarom većinskog stanovništva i njihove šovinističke ideologije već gotovo dve decenije. Podsetiću da su od juna 1999. godine podjednako na udaru svi elementi prisustva srpske zajednice i istorije - ljudi živi i mrtvi (rušenje grobalja), kulturna baština, crkve i manastiri, uz uništavanje i druge vidove devastacije verskih, kulturnih, istorijskih tragova slovenstva i Pravoslavlja, uključujući verbalne i fizičke napade, pa i ubistva sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Od četiri izuzetna verska objekta koja se nalaze na listi svetske baštine UNESKO - Pećka patrijaršija, manastir Visoki Dečani, manastir Gračanica i Bogorodica ljeviška, opstali su samo tri jer su bili pod punom fizičkom zaštitom NATO snaga, tj. KFOR-a. Još je tragičnije stanje prava na veroispovest srpskog stanovništva, gde ono direktno zavisi od sredine u kojoj se verski objekat nalazi. Tako je pravo i sloboda na verske obrede poput krštenja, venčanja, pričešća, sahrane ili pomena – i uopšte kad je reč o molitvi pravoslavnih vernika, obezbeđeno samo u crkvama i manastirima koji se nalaze u sredinama sa većinskim ili pretežno srpskim stanovništvom. Ova tragična situacija ima, nažalost, pored etničkih, i svoje sistemske uzroke. Mora se shvatiti da objekti Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji nisu muzeji, niti spomenici – oni su deo koncepta žive crkve, koja je uvek dostupna i na usluzi vernicima, hramom, sveštenstvom i monaštvom. Isto tako, posete raseljenog srpskog stanovništva svojim crkvama i manastirima ne smeju se smatrati hodočašćem. To nisu posete stranaca, već dolasci vernika da se pomole, da zapale sveće, da obiđu grobove svojih predaka i bližnjih...

Zato je za unapređenje verskih sloboda u pokrajini potrebno promeniti pristup i odustati od negiranja, minimiziranja i relativizovanja kontinuirane netolerancije većinske zajednice i njenih institucija, što treba da prate sistematski napori za podizanje svesti o pravu drugih da slobodno i neometano ispovedaju svoju veru.

Hvala vam na pažnji!"
Ivica Dačić

Verzija za štampu
Arhiva vesti
Knjiga žalosti povodom upokojenja Patrijarha srpskog Irineja
Vodič kroz mere podrške razvoju inovativne privrede
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA DIJASPORE
NASTAVAK SPROVOĐENJA IZBORNIH RADNJI
Digitalni sadržaji u oblasti kulture
PROGLAŠENO VANREDNO STANJE NA TERITORIJI ČITAVE SRBIJE
Nijagarini vodopadi u bojama srpske zastave 15. februara 2020. godine
Republika Srbija i Sveta Lucija uspostavile diplomatske odnose
Festival srpskog filma u Vašingtonu, 20-21. oktobar 2019. godine
Projekcija filma „Milunka Savić – heroina Velikog rata“, 16. oktobar 2019. godine
Predstava "Čorba od kanarinca" 15. septembar 2019. godine
Republika Srbija - kandidat za Izvršni savet UNESKA 2019-2023
Dačić: „Pronalaženje mirnog i trajnog rešenja za Kosovo jedan je od prioriteta američke spoljne politike“
Ministar Dačić razgovarao sa Džonom Boltonom
Ministar Dačić na Ministarskoj konferenciji o unapređenju verskih sloboda u Vašingtonu
10. Filmski festival Kruga Orfelin u Vašingtonu
Stefanović i Dilon o unapređenju borbe protiv trgovine narkoticima i saradnji srpske policije sa pripadnicima DEA
Humanitarni koncert ansambla "Srbijana" 11. maja 2019. godine
Modna revija "Balkan Cultural Experience" 11. maja 2019. godine
Festival srpskog filma na Pitsburškom univerzitetu
Projekcija filma "Dugo putovanje u rat"
"Srbija širom sveta klavira" u Kenedi centru
Koncert Jasne Popović u Kenedi centru
Konkurs Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu
Dejvid Vujić uručio priznanje Tesline naučne fondacije kongresmenu Tedu Pou
Pobeda tima Ambasade Srbije na diplomatskom fudbalskom turniru
Ostvariti punu saradnju između Srbije i SAD zasnovanu na zajedničkim vrednostima i uzajamnom interesu dveju zemalja
Dačić: „Veoma značajna poseta Sjedinjenim Američkim Državama sa dobrim rezultatima za Srbiju“
Verska tolerancija i međureligijski dijalog imaju vodeću ulogu u unapređenju ljudskih prava i izgradnji harmoničnih društava
Interes Srbije da se bilateralni odnosi sa SAD dodatno unaprede i podignu na viši nivo
Ministar Dačić u Kongresu na svečanosti povodom obeležavanja stogodišnjice od podizanja srpske zastave na Beloj kući
Ministar Dačić razgovarao sa pomoćnikom državnog sekretara SAD Vesom Mičelom
Tim Ambasade Srbije na fudbalskom turniru u Vašingtonu
Izložba "Tamo daleko: 1918-2018" / "Over There, So Far Away: 1918 - 2018", 26. jul 2018.
Festival srpskog dokumentarnog filma - 10. jun 2018. u 20 časova
Unapređenje saradnje sa Nacionalnom gardom Ohaja
U Los Anđelesu otvoren Konzulat Republike Srbije na čelu sa počasnim konzulom
Poseta ambasadora Matkovića Nju Orleansu
Bilateralni odnosi Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama od izuzetne važnosti za našu zemlju
Predavanje ministra Dačića povodom 100 godina savezničkih veza Srba i Jevreja i Srba i Amerikanaca u Prvom svetskom ratu
Državni sekretar Stevanović i Metju Palmer o situaciji u regionu Zapadnog Balkana i važnosti očuvanja dijaloga u cilju rešavanja otvorenih pitanja
Treći festival srpskog filma u Pitsburgu
Ambasada Srbije na Festivalu frankofonske kulture
Dačić i Mičel o regionalnoj stabilnosti, evropskom putu Srbije, kao i o nastavku Briselskog dijaloga
Ministar Dačić razgovarao sa američkim senatorom Ronom Džonsonom
Dan državnosti i Dan Vojske Republike Srbije proslavljeni u Kongresnoj biblioteci
Sastanak prvog PPV i MSP Dačića sa DS SAD Tilersonom
Ministar Dačić: "Za nas su odnosi sa SAD veoma važni"
Ministar Dačić na 66. Nacionalnom molitvenom doručku
Zahvalnost kongresmenu Bilirakisu za doprinos u radu Srpskog kokusa u Kongresu SAD-a
Ambasador Matkovic gost emisije ''This is America and the World"
Invitation to the exhibition "Jasenovac – Right to Remembrance"
Koncert srpskih umetnica u Kenedi centru
Sastanak ambasadora Matkovića sa senatorom Inhofeom
Prijem za članice organizacije ''Women's Diplomatic Series''
Ministar Dačić u Vašingtonu razgovarao sa PDS Vesom Mičelom
Ministar Dačić razgovarao sa senatorom Ronom Džonsonom
Sastanak sa savetnikom za nacionalnu bezbednost SAD Herbertom Rejmondom Mekmasterom
Ministar Dačić na konferenciji Atlantskog saveta o Zapadnom Balkanu
Prijem u Ambasadi za članove Harvard kluba u Vašingtonu
USAID projekat poboljšao uslove poslovanja u Srbiji
Ambasador Matković čestitao Vesu Mičelu na postavljenju
Surinam povukao odluku o priznanju Kosova
Intenziviranje saradnje sa SAD u cilju daljeg privlačenja američkih investicija u privredu Srbije
Ambasador Đerđ Matković predao akreditivna pisma predsedniku Kolumbije
Ministar Dačić razgovarao sa kongresmenom Tedom Poom
Biografija ambasadora Đerđa Matkovića
Uvodna reč ambasadora
Predaja akreditivnih pisama ambasadora R. Srbije Đerđa Matkovića