| |     latinica | english  
Насловна
Царина

Царина

Информације о царинским формалностима у Србији

Унос кућних љубимаца

 

ЦАРИНСКА ПОТВРДА

Држављани Републике Србије који су провели на раду у иностранству непрекидно најмање две године, ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства које увозе из иностранства у року од једне године од дана повратка са рада у иностранству, до укупне динарске противвредности од 5.000,оо евра. Потврда се не односи на ослобађање увозних дажбина на увоз мотороног возила.

За издавање потврда о ослобађању увозних дажбина, потребно је доставити следеће:

1. Важећи пасош Р.Србије

2. Попуњен захтев (Формулар MS Word или PDF Формат). Потпис подносиоца захтева је потребно оверити код Notary Public, уколико се захтев подноси путем поште,

3. Доказ о боравку у САД (зелена карта, возачка дозвола)

4. Оригинална потврда фирме (на меморандуму) о дужини трајања запослења, или

    • Извештај (W-2) о плаћеном порезу, или

    • Извештај социјалног осигурања о пензијском стажу или Извештај о проведеном раду на основу кога је стечено право на пензију.

Конзуларна такса износи 186 долара и плаћа се у готовом или Money Order-om који гласи на Амбасаду Републике Србије.

Ако се захтев шаље поштом, треба приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.

За додатна обавештења, молимо обратите се Амбасади.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON-LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА Д-ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Обавештење о ценама конзуларних услуга
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Формулари
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство