| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

 

Регулисање војне обавезе и служење војног рока 

 

ОБАВЕЗЕ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Лица која бораве на конзуларном подручју Амбасаде подлежу обавези увођења у војну евиденцију. Увођењем у војну евиденцију војни обвезник је регулисао војну обавезу.

У циљу регулисања војне обавезе, у војну евиденцију Амбасаде уводи се:

  • лице које стално борави у иностранству, у календарској години у којој навршава 18 година, као и лице старијег годишта које из било којег разлога није уведено у војну евиденцију 
  • лице које је отпутовало у иностранство на боравак дужи од једне године. То лице је дужно да се у року од 30 дана од преласка државне границе пријави надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије. 

За увођење у војну евиденцију подносе се следећа документа:

  • копија пасоша Републике Србије доказ о месту боравка у САД (идентификациони документ са адресом становања, нпр. возачка дозвола)
  • попуњен формулар за увођење у војну евиденцију (pdf).
  • конзуларни трошкови у износу од 4 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије у Вашингтону.

 

За држављанина Републике Србије који није служио војни рок, Центар Министарства одбране Републике Србије за локалну самоуправу ће, по службеној дужности, донети решење о превођењу у резервни састав када то лице наврши 30 година. Решење о превођењу у резервни састава за држављанина млађег од 27 година биће дато на његов захтев под условом да испуњава услове из члана 44 и 66, став 4 Закона о радној, војној и материјалној обавези.

Уколико лице поред држављанства Републике Србије поседује и држављанство друге земље, подноси документацију о томе.

Потребна документа:

  • попуњен формулар за увођење у војну евиденцију (pdf)
  • копија пасоша Републике Србије оверена копија уверења о страном држављанству са преводом на српски језик од овлашћеног тумача
  • оверена копија идентификационог документа са адресом боравка у САД (нпр. возачка дозвола) са преводом на српски језик од овлашћеног тумача
  • потврда о запослењу са преводом на српски језик, и/или остала документа којима се доказује да је центар економских и породичних збивања у иностранству (нпр. потврда о кредитним задужењима, о поседовању непокретности и сл.) са преводом на српски језик 
  • конзуларни трошкови у износу од 4 долара се плаћају у готовини или Money Order-ом који гласи на Амбасаду Републике Србије у Вашингтону.

Ако је лице које поседује двојно држављанство одслужило војни рок у другој земљи чије држављанство поседује, може поднети захтев за превођење у резервни састав Војске Републике Србије.

За додатна обавештења, молимо обратите се Амбасади.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ON-LINE АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВИЗА Д-ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Обавештење о ценама конзуларних услуга
Овера докумената
Ценовник конзуларних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Формулари
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство